info@jiskravir.cz (+420) 704 656 111

Sporty

SPORTOVNÍ KLUB JISKRA VÍR

Fotbal

Fotbalový oddíl je nejaktivnějším uskupením celého spolku. Sdružuje všechny věkové kategorie od malých dětí až po dospělé. Všechny naše týmy se účastní oficiálních fotbalových soutěží v okrese Žďár nad Sázavou. Tréninky jsou zaměřené na všeobecný rozvoj sportovní zdatnosti a zvýšení obratnosti s důrazem na fotbalové dovednosti.

Oddíly:

  • mladší přípravka (ročník 2019 – 2016)
  • starší přípravka (ročník 2015 – 2013)
  • mladší žáci (ročník 2012 – 2011)
  • starší žáci (ročník 2010 – 2009)
  • dorost (ročník 2008 – 2005)
  • muži

Sportoviště: fotbalové hřiště Na Bahnech, Vír.
Náborové informace do jednotlivých oddílů získáte na níže uvedeném kontaktním čísle. Registrační členský poplatek Fotbalové asociaci ČR pro rok 2023 je do 18 let 100 Kč, nad 18 let 200 Kč.
Bankovní spojení a pokyny pro úhradu členských příspěvků a poplatků naleznete zde.
Pronájem: cenu a podmínky pronájmu zjistíte na níže uvedeném kontaktním čísle.

Kontakt:
David Lahodný – předseda spolku
david.lahodny@jiskravir.cz
Tel.: (+420) 605 578 043

Fotbal Jiskra Vír

Tenis

Tenisový oddíl se neúčastní žádných oficiálních soutěží, ale soustředí se na výuku tenisu, která je určena pro všechny příznivce tohoto bílého sportu se zájmem o závodní, výkonnostní nebo rekreační tenis. Hrát můžou děti, dospělí i senioři.

Přihlásit své dítě do tenisové školy, nebo si sami dát do těla, můžete u zkušené trenérky Markéty Kunčíkové.

Sportoviště: antukový kurt nebo umělý povrch v rámci multifunkčního hřiště “Ledničky”, Vír.
Náborové informace do oddílu získáte na níže uvedeném kontaktním čísle.
Bankovní spojení a pokyny pro úhradu členských příspěvků a poplatků naleznete zde.
Pronájem: cenu a podmínky pronájmu zjistíte na níže uvedeném kontaktním čísle.

Kontakt:
Markéta Kunčíková – trenérka tenisu
info@marketakuncikova.cz  
Tel.: (+420) 734 633 896
www.marketakuncikova.cz

Tenis Jiskra Vír

Horolezení

Horolezecký kroužek je zaměřen především na děti 1. a 2. stupně ZŠ. Vír má ideální podmínky pro provozování horolezectví v jeho rozmanitých formách. Horolezectví přináší silné prožitky s určitým stupněm rizika a dobrodružství, získání důvěry v sebe i ostatní.

Kroužek je celoroční a probíhá na umělých stěnách ve Víru a v Bystřici nad Pernštejnem, ve skalních terénech Víru a jeho okolí.

Tréninkový proces je vedený zkušeným horolezeckým instruktorem a probíhá v rámci skupiny.
Náborové informace do oddílu získáte na níže uvedeném kontaktním čísle.
Bankovní spojení a pokyny pro úhradu členských příspěvků a poplatků naleznete zde.

Kontakt:
Slávek Matuška – horolezecký instruktor
slavek.matuska@horosvaz.cz
Tel.: (+420) 732 732 751

Horolezení Jiskra Vír

Sportovní hry a cvičení

Našim cílem je dát možnost sportovat také dětem, které nejsou zatím vyhraněné pro nějaký sport. I přes to mají možnost si u nás skvěle zasportovat a naučit se všem přednostem, které pravidelný “trénink” přináší. Zábavně pojaté cvičení a hry rozvíjí vztah ke sportu pomocí motorických cvičení, která pomáhají rozvíjet všeobecné pohybové návyky, dovednosti a celkovou obratnost.

Sportoviště: areál fotbalového hřiště Na Bahnech, multifunkční hřistě “Ledničky” a KD Vír.
Náborové informace do oddílu získáte na níže uvedeném kontaktním čísle.
Bankovní spojení a pokyny pro úhradu členských příspěvků a poplatků naleznete zde.

Kontakt:
Jan Preisler – koordinátor mládeže
jan.preisler@centrum.cz
Tel.: (+420) 733 670 406

Sportovní hry a cvičení