info@jiskravir.cz (+420) 704 656 111

Přihláška

SPORTOVNÍ KLUB JISKRA VÍR

Členství v klubu

Členství v klubu vzniká na základě řádně vyplněné a podané přihlášky do sportovního klubu Jiskra Vír a zaplacením řádného členského příspěvku.

Členský příspěvek do sportovního klubu Jiskra Vír pro rok 2022 je výborem spolku stanovený na 100 Kč za 1 člena.

Případné roční poplatky související s registrací a činností jednotlivých oddílů jsou nad rámec členského příspěvku:
1) oddíl kopané – poplatek Fotbalové asociaci ČR, do 18 let 100 Kč, nad 18 let 200 Kč,
2) oddíl atletiky – poplatek Atletickému svazu ČR, jednotná výše 100 Kč.

Bankovní spojení pro úhradu členských příspěvku: 5311201953/2010 (transparentní účet u Fio banka, a.s.)
Do zprávy pro příjemce uvádějte jméno, příjmení člena a text členství 2022.

Příklad: Adam Novák – členství 2022.

Prosíme neplaťte hromadně za více osob, vždy jednotlivě dle výše uvedených instrukcí!
Pokud potřebujete více informací k registraci nových členů, kontaktujte nás: info@jiskravir.cz, Tel.: (+420) 704 656 111.

Jak podat přihlášku

Přihlášku do sportovního klubu Jiskra Vír lze podat jak klasickou písemnou formou, tak i pomocí registračního formuláře níže.

  1. Přihlášku stáhněte (pdf) v záložce “Dokumenty“, vyplníte požadované údaje a následně můžete zaslat na naši adresu klasickou poštou. Takto vyplněnou přihlášku můžete také naskenovat a odeslat na náš klubový e-mail: info@jiskravir.cz,
  2. pokud preferujete elektronickou formu, použijte formulář níže,
  3. každá registrace je zpětně z naší strany potvrzena.

Přihláška do sportovního klubu Jiskra Vír

Údaje přihlašované osoby:

Kontakt na přihlašovaného (zákonného zástupce):

V případě, že přihlášku podepisuji jako zákonný zástupce nezletilé osoby, prohlašuji, že beru na vědomí skutečnost, že trenér zodpovídá za nezletilé dítě jen po oficiální dobu tréninku nebo soutěže či závodu, tedy ne po a ne před.


Klub tímto informuje nové členy, že za účelem své spolkové činnosti zpracovává jejich výše uvedené osobní údaje způsobem uvedeným v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů*.

Členstvím osoby v klubu vzniká zároveň členství v České unii sportu, z.s. v souladu s jejími stanovami.

Upozornění: Přihláška bude archivována po dobu členství v klubu i po ukončení členství v klubu.